กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา คดี พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2557 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
เลขเรียกรป 353.43
ผู้แต่งกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
หัวเรื่อง1. กรมบังคับคดี - - รายงานประจำป2. กรมบังคับคดี - - การบริหา,3. กรมบังคับคดี - - ไท,4. กรมบังคับคด,5. คด
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 7
เลขเรียกอ 342.0664
ผู้แต่งศาลปกครอง, สำนักงาน
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง - - ไทย2. ศาลปกครอง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. กฎหมายปกครอง -- คดีและการสู้คด,4. ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง,5. ศาลปกครอง--คำวินิฉั,6. กฎหมายปกครอง - - ไทย - - คด,7. วิธีพิจารณาคดีปกครอง - - ไท,8. การกระ
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม