กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา คนต่างด้าว. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องดวงดาวที่ริมขอบแดน
เลขเรียก305.9
ผู้แต่งดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
หัวเรื่อง1. คนต่างด้าว2. สัญชาติ,3. สิทธิมนุษยชน
สำนักพิมพ์สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว
เลขเรียก331.62
ผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์
หัวเรื่อง1. แรงงานต่างด้าว2. คนต่างด้าว,3. การจ้างงาน - - ไทย
สำนักพิมพ์พี พี เอส กิจเจริญ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 3 เล่ม