กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ความปลอดภัย. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องลักษณะการจ้างและสภาพการทำงานของแรงงานในกิจการขนส่งทางบก : โครงการวิจัย
เลขเรียก388.34
ผู้แต่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่อง1. การขนส่งทางบก2. แรงงาน,3. การทำงาน,4. ความปลอดภัย,5. สวัสดิการลูกจ้าง
สำนักพิมพ์แมเนจเมนท์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม