กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ความมั่นคง - - แง่จิตวิทยา. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องไขความลับสมองเงินล้าน : Secrets of the Millionaire Mind
เลขเรียก332.024
ผู้แต่งเอคเคอร์, ที ฮาร์ฟ
พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ, แปล
หัวเรื่อง1. เศรษฐี - - จิตวิทยา2. ความมั่นคง - - แง่จิตวิทยา,3. นายทุน - - จิตวิทยา,4. เงินตรา - - แง่จิตวิทยา
สำนักพิมพ์วีเลิร์น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม