กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ความยุติธรรม พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย THAI CRIMINAL JUSTICE SYSYTEM
เลขเรียก345.05
ผู้แต่งสำนักงานกิจการยุติธรรม
หัวเรื่อง1. กระบวนการยุติธรร2. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา - - ไท,3. กฎหมายอาญ,4. ความยุติธรร,5. วิธีพิจารณาทางอาญ
สำนักพิมพ์สำนักงานกิจการยุติธรรม
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความยุติธรรม = Justice: What is the Right Thing to Do?
เลขเรียก172.2222
ผู้แต่งSandel, Michael J.
สฤณี อาชวานันทกุล, แปล
หัวเรื่อง1. จริยศาสตร2. ความยุติธรร,3. ค่านิย
สำนักพิมพ์openworlds
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม