กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ความรับผิดของราชการ. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือ การใช้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เลขเรียก342
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง - - คู่มือ2. ความรับผิดของราชการ
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสาระสำคัญของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เลขเรียก342
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง2. ความรับผิดของราชการ,3. ละเมิด,4. วิธีพิจารณาคดีปกครอง - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 3 เล่ม