กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่ององค์กรทำดีเพื่อสังคมพลังสร้างสรรค์ธุรกิจยุคใหม่
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งโกศล ดีศีลธรรม
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
สำนักพิมพ์นำอักษรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม = CSR : Corporate social responsibility
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งจิรประภา อัครบวร
หัวเรื่อง1. ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
สำนักพิมพ์ก.พลพิมพ์ (1996)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม