กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ความรับผิดเพื่อละเมิด. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เลขเรียก346.03
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่อง1. ความรับผิดเพื่อละเมิด
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด
เลขเรียก346.03
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่อง1. ความรับผิดเพื่อละเมิด
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม