กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ความล้มเหลวทางธุรกิจ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพลั้ง พลาด พ่าย
เลขเรียก650.1
ผู้แต่งมิตเทลสเตดต์ จูเนียร์, โรเบิร์ต อี.
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ความล้มเหลวทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม