กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ความสำเร็จทางธุรกิจ. พบจำนวนทั้งสิ้น 34 รายชื่อ

ชื่อเรื่องSamsung's Way วิถีแห่งผู้ชนะ
เลขเรียก658
ผู้แต่งฮยองจิน มุน, จอห์น
ภัททิรา จิตต์เกษม แปล
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. การบริหารธุรกิจ,3. ความสำเร็จทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์อมรินทร์ HOW TO
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การคิดแบบ CEO
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งบุญเกียรติ โชควัฒนา
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ความสำเร็จทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิถีแห่งโตโยต้า
เลขเรียก658
ผู้แต่งไลเคอร์, เจฟฟรย์ เค.
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ความสำเร็จทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์ส.เอเซียเพรส (1998)
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกิจการเล็ก กำไรโลด
เลขเรียก658.1
ผู้แต่งแรมป์ลีย์ สเตอร์เจียน, นิค
วณิชเทพ เทวัญ, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ความสำเร็จทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในธุรกิจส่วนตัว
เลขเรียก650.1
ผู้แต่งฮอลแลนด์, ฟิลิป
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ความสำเร็จทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวยล้านเหรียญ 10 เศรษฐีไทยในอเมริกา
เลขเรียก650
ผู้แต่งจุฑามาศ สุกิจจานนท์
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ความสำเร็จทางธุรกิจ,3. กธุรกิจ
สำนักพิมพ์แพรว
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวยล้านเหรียญ 10 เศรษฐไทยในอเมริกา
เลขเรียก650.1
ผู้แต่งจุฑามาศ สุกิจจานนท์
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ความสำเร็จทางธุรกิจ,3. นักธุรกิจ - - บทสัมภาษณ์
สำนักพิมพ์แพรว
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ : strategic Business Innovation Management
เลขเรียก658.406
ผู้แต่งภาณุ ลิมมานนท์
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. นวัตกรรมทางธุรกิจ,3. ความสำเร็จทางธุรกิจ,4. โทรศัพท์เคลื่อนที่
สำนักพิมพ์ภาริณาส
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอยากดังต้องโดดเด่น
เลขเรียก658.827
ผู้แต่งคันเด, แจ๊สเปอร์
ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การตลาด2. ความสำเร็จทางธุรกิจ,3. ชื่อการค้า
สำนักพิมพ์เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางแผนต้นทุน : Cost Planning
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งอิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ2. การจัดการธุรกิจ,3. ความสำเร็จทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์อิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการลดต้นทุน : Cost Down
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งอิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ2. การจัดการธุรกิจ,3. ความสำเร็จทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์อิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมหาเศรษฐีไม่มีปริญญา
เลขเรียก920.02
ผู้แต่งบุญชัย ใจเย็น
หัวเรื่อง1. ความสำเร็จ2. การจัดการธุรกิจ,3. ความสำเร็จทางธุรกิจ,4. ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์ปราชญ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจบ ป.4 ก็เป็นเศรษฐีได้
เลขเรียก650.1
ผู้แต่งพระพยอม กัลยาโณ
หัวเรื่อง1. ความสำเร็จ2. การดำเนินชีวิต,3. ความสำเร็จทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวยไฟแลบ
เลขเรียก658.235
ผู้แต่งยงค์ แกรมม่าร์
หัวเรื่อง1. ความสำเร็จทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์m2f
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องถอยก็ตายวิกฤติยังไงก็ต้องสู้
เลขเรียก650.152
ผู้แต่งอินาโมริ คาซึโอะ
หัวเรื่อง1. ความสำเร็จทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์คถาตา พับลิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง9 เคล็ดลับประสบความสำเร็จด้วยวิถีฮาร์วาร์ด
เลขเรียก158.1
ผู้แต่งคมกฤษ จองบุญวัฒนา
หัวเรื่อง1. ความสำเร็จทางธุรกิจ2. ความสำเร็จ
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์คิดใหญ่
เลขเรียก650.1
ผู้แต่งชมิตต์, เบิร์นด์ เอช.
หัวเรื่อง1. ความสำเร็จทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเติมใจให้เต็มแก้ว
เลขเรียก658
ผู้แต่งมาเฮอร์, แบร์รี
หัวเรื่อง1. ความสำเร็จทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสนธิ ลิ้มทองกุล ต้องแพ้เสียก่อนจึงจะชนะได้
เลขเรียก650.1
ผู้แต่งสนธิ ลิ้มทองกุล
หัวเรื่อง1. ความสำเร็จทางธุรกิจ2. หนังสือพิมพ์ -- การจัดการ
สำนักพิมพ์ผู้จัดการ
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิชาความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ที่มหาวิทยาลัยไม่มีสอนมาร์ค ซักเกอร์เบิร์ก
เลขเรียก004.092
ผู้แต่งทศ คณนาพร
หัวเรื่อง1. ความสำเร็จทางธุรกิจ2. กลุ่มสนทนาออนไลน์
สำนักพิมพ์แฮปปี้บุ๊ค
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องร้อยคน ร้อยคม
เลขเรียก650.1
ผู้แต่งทศ คณนาพร
หัวเรื่อง1. ความสำเร็จทางธุรกิจ2. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวยได้...ไม่ต้องโกง
เลขเรียก650.1
ผู้แต่งฮันต์สแมน, จอน เอ็ม.
หัวเรื่อง1. ความสำเร็จทางธุรกิจ2. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเริ่มจากเงินล้านเดียว ทำให้เป็นแสนล้าน
เลขเรียก650.1
ผู้แต่งถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์
หัวเรื่อง1. ความสำเร็จทางธุรกิจ2. การจัดการธุรกิจ,3. การลงทุน
สำนักพิมพ์ปราชญ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องFISH ! TALES
เลขเรียก650.13
ผู้แต่งลันเดน, สตีเฟน ซี.
หัวเรื่อง1. ความสำเร็จทางธุรกิจ2. การจัดการธุรกิจ,3. ธุรกิจ - - การเงิน
สำนักพิมพ์เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคิดเป็นรวยก่อน จบ ป.4 ....ก็เป็นเศรษฐีได้
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งสมคิด ลวางกูร
หัวเรื่อง1. ความสำเร็จทางธุรกิจ2. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์ธัญนก
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำสอนสุดท้าย
เลขเรียก650.1
ผู้แต่งโควีย์, สตีเฟ่น อาร์
ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, ผู้เรียบเรียงธัญญ์ ขจรรุ่งศิลป์, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. ความสำเร็จทางธุรกิจ2. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทำน้อยให้ได้มาก
เลขเรียก658.4093
ผู้แต่งบาบัวต้า, ลีโอ
วิกันดา พินทุวชิราภรณ์, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. ความสำเร็จทางธุรกิจ2. การบริหารเวลา
สำนักพิมพ์วีเลิร์น
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสู่ชัยชนะ
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งแจ๊ค เวลซ์ และซูซี่ เวลซ์
หัวเรื่อง1. ความสำเร็จทางธุรกิจ2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์,3. การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์อมรินทร์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอมตะวาจา สตีฟ จ็อบส์ ไม่มีวันตาย
เลขเรียก658.408
ผู้แต่งโธมัส, อลัน เคน
ชนัฐ เกิดประดับ, แปล
หัวเรื่อง1. จ็อบส์, สตีฟ, ค.ศ. 1955-202. ,3. นักธุรกิจ -- สหรัฐอเมริกา,4. ความสำเร็จทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเป็นที่หนึ่งไม่เหมือนใคร สไตล์สตีฟ จ๊อบส์
เลขเรียก650.1
ผู้แต่งทศ คณนาพร
วชิระ จึงสุธีรัตน์ อินจิโน
หัวเรื่อง1. จ๊อบส์, สตีฟ, ค.ศ.1955-2. นักธุรกิจ -- สหรัฐอเมริกา -- ชีวประวัติ,3. ความสำเร็จทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์แฮปปี้บุ๊ค พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกล้าเป็นนายตัวเอง
เลขเรียก658.11
ผู้แต่งเอ็ดเวอร์ส, พอล
หัวเรื่อง1. เจ้าของกิจการ - - แง่จิตวิทยา2. ความสำเร็จทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์บี มีเดีย กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิถี(ไม่)ตัน ฉบับตัน
เลขเรียก650.1
ผู้แต่งตัน ภาสกรนที
หัวเรื่อง1. ตัน ภาสกรนที- -ชีวิตและงาน2. ความสำเร็จทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารกิจการส่วนตัวให้ประสบความสำเร็จทั้งในธุรกิจและมีคุณภาพชีวิตที่ดี : How to succeed as a lifestyle entrepreneur : running a business without letting it run your life
เลขเรียก658.11
ผู้แต่งไชน์, แกรี่
หัวเรื่อง1. ธุรกิจใหม่ - - การบริหาร2. ความสำเร็จทางธุรกิจ,3. ความสนใจทางอาชีพ
สำนักพิมพ์บี มีเดีย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ : แนวความคิดการออกแบบทางสถาปัตยกรรมสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ
เลขเรียก342.064
ผู้แต่งวิชัย ตันตราธิวุฒิ
หัวเรื่อง1. ธุรกิจใหม่ -- การบริหาร2. ความสำเร็จทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม