กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ความเป็นผู้นำ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องตัดสินใจอย่างได้ผล : Making Decisions
เลขเรียก658.403
ผู้แต่งเฮลเลอร์, โรเบิร์ต
หัวเรื่อง1. การตัดสินใจ2. ความเป็นผู้นำ
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม