กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา คอมพิวเตอร์ - - การควบคุมการเข้าถึง. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือระบบความปลอดภัยบน Windows 2000
เลขเรียก005.8
ผู้แต่งค็อกซ์, ฟิลลิป.
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์ - - การควบคุมการเข้าถึง2. ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์,3. การคุ้มครองซอฟต์แวร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม