กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา คอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายคอมพิวเตอร์ 1
เลขเรียก343.099
ผู้แต่งสุพรรษา แก้วสารพัด,บรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายคอมพิวเตอร์ 2
เลขเรียก343.099
ผู้แต่งสุนิสา เพ็ชรกุล,บรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม