กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา คอมพิวเตอร์กราฟิก พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเล่าเรื่องให้ง่ายด้วย INFO GRAPHIC
เลขเรียก006.68
ผู้แต่งอิศเรศ ภาชนะกาญจน์
หัวเรื่อง1. ทัศนสารสนเท2. กราฟิกอาร์,3. การสื่อสารทางภา,4. การออกแบบกราฟิ,5. คอมพิวเตอร์กราฟิ,6. คอมพิวเตอร์กราฟิก - - แง่ศิลป,7. อินโฟกราฟิ,8. การสร้างมโนภาพสารสนเท,9. ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์ 10. การออกแบบเลขนศิลป์ ,10. การสื่อสาร - - กราฟ ,11.
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสร้างงานมัลติมีเดียแอนิเมชั่นด้วย Flash CS6 ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก006.7869
ผู้แต่งพันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
หัวเรื่อง1. แฟลช (โปรแกรมคอมพิวเตอร์2. การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร,3. คอมพิวเตอร์กราฟิ
สำนักพิมพ์รีไวว่า : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคัมภีร์ Photoshop 7 and Image Ready 7
เลขเรียก006.6869
ผู้แต่งวงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์, มานิตา เจริญปรุ
หัวเรื่อง1. โฟโต้ช็อฟ 7 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์2. อโดบีโฟโตช็อบ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์,3. โปรแกรมคอมพิวเตอร,4. คอมพิวเตอร์กราฟิ
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องProfessional Guide Illustrator CC คู่มือฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก006.6869
ผู้แต่งวสันต์ พึ่งพูลผล
หัวเรื่อง1. อโดบีอิลลัสเตรเตอร์ ซีซี (โปรแกรมคอมพิวเตอร์2. คอมพิวเตอร์กราฟิ,3. การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร
สำนักพิมพ์ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม