กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา คอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือ. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเล่นสนุกกับ iPad ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก004.16
ผู้แต่งทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือ2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ ipad 2 ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก004.16
ผู้แต่งวศิน เพิ่มทรัพย์ และคณะ
หัวเรื่อง1. ไอแพด (คอมพิวเตอร์2. คอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือ
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม