กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา คอมพิวเตอร์แบบพกพา. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือ ASUS EEE PC
เลขเรียก004.1
ผู้แต่งสถิตย์พร จิตรมนตรี
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์แบบพกพา2. โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ไอดีซีฯ
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม