กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา คอมพิวเตอร์. พบจำนวนทั้งสิ้น 23 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร
เลขเรียก004
ผู้แต่งสถาบันอบรมคอมพิวเตอร์ทางด้านธุรกิจ
หัวเรื่อง1. การจัดแฟ้มข้อมูล2. เครือข่ายคอมพิวเตอร์,3. คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์สถาบันอบรมคอมพิวเตอร์ทางด้านธุรกิจ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบระบบ System Analysis and Design
เลขเรียก004.21
ผู้แต่งโอกาส เอี่ยมสิริวงศ์
หัวเรื่อง1. การวิเคราะห์ระบ2. การออกแบบระบ,3. คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องช่างเทคนิค Computer Network Vol.3 Volp Soluions
เลขเรียก004.16
ผู้แต่งอำนาจ มีมงคล
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์ - - การบำรุงรักษาและซ่อมแซม2. คอมพิวเตอร์,3. เครือข่ายคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์บายเนเจอร์ พับลิชชิง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องช่างเทคนิค Computer Network Vol. 2 Network Technician (ฉบับปรับปรุง)
เลขเรียก004.16
ผู้แต่งอำนาจ มีมงคล
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์ - - การบำรุงรักษาและซ่อมแซม2. คอมพิวเตอร์,3. เครือข่ายคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์บายเนเจอร์ พับลิชชิง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฉลาดรู้เน็ต2
เลขเรียก332.859
ผู้แต่งสำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทอนิกส์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครบทุกเรื่อง คอมมือใหม่ (ฉบับปรับปรุง)
เลขเรียก004
ผู้แต่งสุธีร์ นวกุล
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อนำระบบรหัสแท่งมาใช้กับงานเหรียญกษาปณ์ ของกรมธนารักษ์ ( เอกสาร 1)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำแนะนำการจัดเตรียมเครื่องและอื่น ๆ
เลขเรียก004
ผู้แต่งฝ่ายคอมพิวเตอร์ กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ฝ่ายคอมพิวเตอร์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร 1
เลขเรียก004
ผู้แต่งสถาบันอบรมคอมพิวเตอร์ทางด้านธุรกิจ
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์2. การจัดแฟ้มข้อมูล
สำนักพิมพ์สถาบันอบรมคอมพิวเตอร์ทางด้านธุรกิจ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือคู่ใจช่างคอม แก้ไขสารพัดปัญหา PC
เลขเรียก005.3684
ผู้แต่งสวรรณ์ ขุนพิลึก
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์2. คอมพิวเตอร์ - - คู่มือ
สำนักพิมพ์เสริมวิทย์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประกอบคอมพิวเตอร์สไตล์พันธุ์ทิพย์
เลขเรียก004
ผู้แต่งไพบูลย์ เปียศิริ
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์2. โครงสร้างคอมพิวเตอร์,3. คอมพิวเตอร์ -- เครื่องมือและอุปกรณ์
สำนักพิมพ์พีเอ็นเอ็น ไซเบอร์เวิลด์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทำไม ? ต้อง iPod
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งสุนิสา ตั้งเขื่อนขันธ์
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์2. โปรแกรมเฉพาะ
สำนักพิมพ์IDC
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาฟอร์แทน 77 และ ภาษาวัตไฟว์
เลขเรียก005.13
ผู้แต่งวันพร ปั้นเก่า
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์2. ฟอร์แทรน (ภาษาคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือคอมพิวเตอร์ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก004
ผู้แต่งไพบูลย์ เปียศิริ
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์2. ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น
เลขเรียก004
ผู้แต่งฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์2. ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาและปรับปรุงแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสิริรัตน์ วานิชรักษ์
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์2. สิริรัตน์ วานิชรักษ์- -ผลงาน
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ
เลขเรียก004
ผู้แต่งทีมงานวิชาการ
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์2. อินเตอร์เน็ต,3. ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ลักกี้ บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครบทุกเรื่อง Microsoft Office 2010 ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งธัชชัย จำลอง
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสร้าง VCD & DVD จากกล้องวิดิโอ
เลขเรียก006.696
ผู้แต่งฝ่ายวิชาการและศูนย์ข้อมูล
หัวเรื่อง1. ดิจิตอลวิดีโอ2. การประมวลผลภาพ -- เทคนิคดิจิตอล,3. การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์,4. คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ดีไอดี อินเตอร์เนชั่นเนล
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขเรียก004
ผู้แต่งพนิดา พานิชกุล
หัวเรื่อง1. เทคโนโลยีสารสนเทศ2. คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องกำหนดคุณลักษณะะเฉพาะ เพื่อการ Online ระหว่าส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค
เลขเรียก342.064
ผู้แต่งพัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล
หัวเรื่อง1. ระบบคอมพิวเตอร์2. คอมพิวเตอร์,3. งานด้านที่ราชพัสดุ,4. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง119 ทางลัดขจัดปัญหา Notebook
เลขเรียก004.16
ผู้แต่งสุธีร์ นวกุล
หัวเรื่อง1. แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์2. คอมพิวเตอร์,3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการสร้าง ebookด้วยiBooks Author
เลขเรียก006.7
ผู้แต่งทัศยาภรณ์ เกื้อนุ่น
หัวเรื่อง1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์2. หนังสือ -- การผลิต,3. การออกแบบหนังสือ,4. การพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์,5. คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม