กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา คำพิพากษาฎีกา. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องข้อสังเกตในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและการเขียนคำพิพากษา
เลขเรียก347.06
ผู้แต่งจิตติ ติงศภัทิย์
หัวเรื่อง1. การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน2. คำพิพากษาฎีกา
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2548 ตอนที่ 1
เลขเรียก347.077
ผู้แต่งเนติบัญฑิตยสภา
หัวเรื่อง1. คำพิพากษาฎีกา
สำนักพิมพ์จิรรัชการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม