Main Back

Search คำพิพากษาศาลฎีกา. Resualt 2 Items

Titleคำพิพากษาฎีกา (ตอน 8)
CallNumber346.04
Authorบัญญัติ สุชีวะ
Subject1. คำพิพากษาศาล2. คำพิพากษาศาลฎีกา,3. ศาลฎีกา
Publishแสงทองการพิมพ์
YearOfPrint2511
Result 1 items.
Titleคดียกฟ้องจากเรื่องจริง ตอน 80 คดี ฎีกาหายาก
CallNumber347.077
Authorชนบท ศุภศรี
Subject1. คำพิพากษาศาลฎีกา2. ยกฟ้อง,3. ฎีกา
Publishกรุงสยาม พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2557
Result 1 items.