กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา คุณภาพชีวิตการทำงาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสู่ชีวิตการงานอันเรียบง่าย
เลขเรียก658.31
ผู้แต่งเซนต์เจมส์ , อีเลน
นุชจรีย์ ชลคุป , ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การบริหารเวลา2. คุณภาพชีวิตการทำงาน,3. ประสิทธิผลองค์การ
สำนักพิมพ์บลิส พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการทำงาน กระแสใหม่ของการบริหารทรัพยากรบุคคล
เลขเรียก306.361
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. คุณภาพชีวิต2. คุณภาพชีวิตการทำงาน,3. ความพอใจในการทำงาน
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม