กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา คู่มือการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แก้ไขใหม่ตามฉบับที่ 3 พ.ศ. 2528)
เลขเรียก351.6
ผู้แต่งประหยัด กงตาล
หัวเรื่อง1. คู่มือการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ2. การเบิกจ่าย - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. ข้าราชการพลเรือน
สำนักพิมพ์อักษรสารการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2528
จำนวน 1 เล่ม