กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา งบประมาณลงทุน. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการเงินธุรกิจ
เลขเรียก658.15
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. การเงินธุรกิจ2. งบประมาณลงทุน,3. ธุรกิจ - - การเงิน
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม