กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา งานด้านที่ราชพัสดุ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเรื่องกำหนดคุณลักษณะะเฉพาะ เพื่อการ Online ระหว่าส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค
เลขเรียก342.064
ผู้แต่งพัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล
หัวเรื่อง1. ระบบคอมพิวเตอร์2. คอมพิวเตอร์,3. งานด้านที่ราชพัสดุ,4. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม