กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา จาวา (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคัมภีร์ JSP
เลขเรียก006.633
ผู้แต่งทินกร วัฒนเกษมสกุล
หัวเรื่อง1. จาวา (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA ฉบับปรับปรุงใหม่
เลขเรียก005.13
ผู้แต่งอรพิน ประวัติบริสุทธิ์
หัวเรื่อง1. จาวา (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจาวา สำหรับผู้เริ่มต้น
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งนรินทร์ โอฬารกิจอนันต์
หัวเรื่อง1. จาวา (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)2. การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์),3. ภาษาคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องJ2EE & XML จาวาระดับองค์กร
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งนรินทร์ โอฬารกิจอนันต์
หัวเรื่อง1. จาวา (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)2. การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์),3. ภาษาคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม