กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-245 พบจำนวนทั้งสิ้น 9 รายชื่อ

ชื่อเรื่องบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2
เลขเรียก959.3057
ผู้แต่งอนันต์ อมรรตัย
หัวเรื่อง1. ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 5, 2411-242. ,3. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-24,4.
สำนักพิมพ์บางกอกบุ๊ค
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับราชสำนักสยาม
เลขเรียก959.3057
ผู้แต่งอนันต์ อมรรตัย
หัวเรื่อง1. ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 5, 2411-242. ,3. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-24,4.
สำนักพิมพ์บางกอกบุ๊ค
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมขุนพินิตประชานาถ เสวยราชย์
เลขเรียก959.3057
ผู้แต่งอนันต์ อมรรตัย
หัวเรื่อง1. ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 5, 2411-242. ,3. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-24,4.
สำนักพิมพ์บางกอกบุ๊ค
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราชแห่งสยาม
เลขเรียก959.3057
ผู้แต่งอนันต์ อมรรตัย
หัวเรื่อง1. ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 5, 2411-242. ,3. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-24,4.
สำนักพิมพ์บางกอกบุ๊ค
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พลิกแผ่นดินสยาม
เลขเรียก959.3057
ผู้แต่งอนันต์ อมรรตัย
หัวเรื่อง1. ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 5, 2411-242. ,3. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-24,4.
สำนักพิมพ์บางกอกบุ๊ค
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรส พระธิดา และพระราชนัดดา
เลขเรียก929.7
ผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระ, 2466-
หัวเรื่อง1. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-242. ,3. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย,4. ราชสกุล - - ไทย
สำนักพิมพ์บรรณกิจ
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ตั้งแต่ พ.ศ. 2407 ถึง พ.ศ. 2453)
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
หัวเรื่อง1. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-242. ,3. พระราชดำรัส
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จพระปิยมหาราช พระผู้พระราชทานกำเนิดพิพิธภัณฑสถานเพื่อประชา
เลขเรียก069.095
ผู้แต่งสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-242. ,3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา,4. พิพิธภัณฑ์ - - ไทย
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 5
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวัชรี รมยะนันท์
หัวเรื่อง1. ราชวงศ์จักรี2. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย,3. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-24,4.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม