กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ชัยสิทธิ์ ทิพางต์กุล- -ผลงาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร (Facility management) อาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชัยสิทธิ์ ทิพางค์กุล
หัวเรื่อง1. การบริหารจัดการ2. ชัยสิทธิ์ ทิพางต์กุล- -ผลงาน
สำนักพิมพ์พัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชัยสิทธิ์ ทิพางค์กุล
หัวเรื่อง1. งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน2. ชัยสิทธิ์ ทิพางต์กุล- -ผลงาน
สำนักพิมพ์พัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม