กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ชาวต่างประเทศ - - ไทย - - ประวัติศาสตร์. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องจอมนางแห่งสยาม กับกระแสวัฒนธรรมตะวันตก
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งวรรณพร บุญญาสถิตย์
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์2. ชาวต่างประเทศ - - ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์แปลน พริ้นท์ติ้ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม