กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ชีวประวัติ. พบจำนวนทั้งสิ้น 122 รายชื่อ

ชื่อเรื่องชีวิตที่คุ้มค่า ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก923.3593
ผู้แต่งนุกูล ประจวบเหมาะ
หัวเรื่อง1. นุกูล ประจวบเหมาะ, 242. ,3. นักเศรษฐศาสตร์ -- ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์อินสปายร์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยกบางกอกให้ฝรั่งเศส เบื้องหลังการตัดสินพระทัยของสมเด้จพระนารายณ์มหาราช
เลขเรียก959.338
ผู้แต่งเกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล
หัวเรื่อง1. กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ไทย -- ชีวประวัติ2. ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- สมัยอยุธยา,3. สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช,พ.ศ. 2199-22,4.
สำนักพิมพ์สยามความรู้
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึกเก่าของ {34}เราเอง{34}
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งวิวัฒน์ กิรานนท์
หัวเรื่อง1. การแสวงบุญ2. การเดินทาง - - ธรรมะ - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์อักษรสยามการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวาทะของ บิล เกตส์ : สายตาที่เฉียบคมของผู้ประกอบธุรกิจยักษ์ใหญ่ที่สุดของโลก
เลขเรียก926.005
ผู้แต่งโลว์, เจเน็ต
หัวเรื่อง1. เกตส์, บิล - - ชีวประวัติ2. ซอฟท์แวร์,3. เกตส์, บิล - - วาทศิลป์
สำนักพิมพ์ซัคเซส มีเดีย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปราชญ์ชุมชน : สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เลขเรียก926.3
ผู้แต่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. เกษตรกร -- ไทย -- ชีวประวัติ2. ผู้นำชนบท -- ชีวประวัติ,3. เกษตรกร -- ชีวประวัติ,4. เกษตรกรรมแบบผสมผสาน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2555
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งคณะกรรมการการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน -- ไทย -- ชีวประวัติ2. ข้าราชการพลเรือน
สำนักพิมพ์คณะกรรมการการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโฉมหน้าประวัติศาสตร์ ชุดขุนนางสยาม
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งประยุทธ สิทธิพันธ์
หัวเรื่อง1. ขุนนางไทย2. ขุนนาง - - ไทย - - ชีวประวัติ,3. ราชสำนักและข้าราชบริพาร
สำนักพิมพ์สยามคอมพิวเตอร์
ปีที่พิมพ์2520
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4 ภาคใต้
เลขเรียก371.1
ผู้แต่งอำรุง จันทวานิช
หัวเรื่อง1. ครู - - ชีวประวัติ2. ครู - - ไทย(ภาคใต้)
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4 ภาคเหนือ
เลขเรียก371.1
ผู้แต่งอำรุง จันทวานิช
หัวเรื่อง1. ครู - - ชีวประวัติ2. ครู - - ไทย(ภาคเหนือ)
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4 ภาคกลางและภาคตะวันออก
เลขเรียก371.1
ผู้แต่งอำรุง จันทวานิช
หัวเรื่อง1. ครู - - ชีวประวัติ2. ภูมิปัญญาชาวบ้าน - - ไทย,3. ครู - - ไทย (ภาคกลางและภาคตะวันออก)
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลขเรียก371.1
ผู้แต่งอำรุง จันทวานิช
หัวเรื่อง1. ครู - - ชีวประวัติ2. ภูมิปัญญาชาวบ้าน - - ไทย,3. ครู - - ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภูมิปัญญาไทย ขุมทรัพย์แห่งแผ่นดินสยาม
เลขเรียก371.1
ผู้แต่งภาวิณีย์ เจริญยิ่ง
หัวเรื่อง1. ครู - - ภูมิปัญญาไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครรลองครองใจระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง
เลขเรียก658.3145
ผู้แต่งประวีณ ณ นคร
หัวเรื่อง1. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล2. การสื่อสารระหว่างบุคคล,3. ผู้บริหาร - - ชีวประวัติ,4. ลูกจ้าง - - สวัสดิการ - - สถิติ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องมหาเศรษฐีไม่มีปริญญา
เลขเรียก920.02
ผู้แต่งบุญชัย ใจเย็น
หัวเรื่อง1. ความสำเร็จ2. การจัดการธุรกิจ,3. ความสำเร็จทางธุรกิจ,4. ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์ปราชญ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิถีแห่งสตีฟ จอบส์ : The Steve Jobs Way
เลขเรียก658.4092
ผู้แต่งนรา สุภัคโรจน์ ,แปล
เอลเลียต,เจย์
หัวเรื่อง1. จอบส์, สตีฟ, ค.ศ. 1955-202. ,3. นักธุรกิจ - - สหรัฐอเมริกา - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์awakebooks นนทบุรี
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเป็นที่หนึ่งไม่เหมือนใคร สไตล์สตีฟ จ๊อบส์
เลขเรียก650.1
ผู้แต่งทศ คณนาพร
วชิระ จึงสุธีรัตน์ อินจิโน
หัวเรื่อง1. จ๊อบส์, สตีฟ, ค.ศ.1955-2. นักธุรกิจ -- สหรัฐอเมริกา -- ชีวประวัติ,3. ความสำเร็จทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์แฮปปี้บุ๊ค พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุดภาพรัชกาลที่ 4 วิกฤติและโอกาสของรัตนโกสินทร์ในรอบ 150 ปี
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งไกรฤกษ์ นานา
หัวเรื่อง1. จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระ - - ชีวประวัติ2. ไทย - - ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ - - ตะวันตก - - วันครบรอบ 150 ปี
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเส้นทางหญิงเหล็กฟ้าประเทาน คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา
เลขเรียก923.2
ผู้แต่งศักดา จิรัธยากูล
หัวเรื่อง1. จารุวรรณ เมณฑกา, คุณหญิง2. ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์เอดีสัน เพรส โพรดักส์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปิยมหาราชานุสรณ์ พุทธศักราช 2550 พระราชหัตถเลขา ในรัชกาลที่ 5 เรื่องเสดจประพาสแหลมมลายู
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งสุพงษ์ ลิ้มพานิช
หัวเรื่อง1. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องปกิณณกะในรัชกาลที่ 5
เลขเรียก923.15
ผู้แต่งนวรัต ไกรฤกษ์
หัวเรื่อง1. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์แพรว
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องย้อนรอยเจ้าจอมก๊กออในรัชกาลที่ 5
เลขเรียก920.72
ผู้แต่งกัณฑาทิพย์ สิงหะเนติ
หัวเรื่อง1. เจ้าจอมมารดา2. สตรี - - ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์เมืองโบราณ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้ารองบาทบริจาริกาในรัชกาลที่5 เจ้าจอมสายสกุล บุนนาค
เลขเรียก923.7095
ผู้แต่งเพลิง ภูผา
หัวเรื่อง1. เจ้าจอมมารดานามสกุล - - บุนนาค2. เจ้าจอมมารดา - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์สยามความรู้
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเจ้าทิพวรรณ ณ เชียงตุง
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งทิพวรรณ ณ เชียงตุง
หัวเรื่อง1. เจ้าทิพวรรณ ณ เชียงตุง - - ชีวประวัติ2. พิธีศพ - - ไทย - - ภาคเหนือ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลูกแม่ถ้วน ชวน หลีกภัย
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งวิศนุ ทรัพย์สุวรรณ
หัวเรื่อง1. ชวน หลีกภัย2. นายกรัฐมนตรี - - ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์ฉลองบุญ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชีวิตและงานของเสถียรโกเศศ
เลขเรียก928.9
ผู้แต่งประพัฒน์ ตริณรงค์
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์อักษรสัมพันธ์
ปีที่พิมพ์2506
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมหาบุรุษ
เลขเรียก920
ผู้แต่งพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องประหลาดในราชสำนัก
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งบรรพต กำเนิดศิริ
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์อนิเมทกรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง60 ปี ศาสตราจารย์ ด.ร.พนัส สิมะเสถียร
เลขเรียก923.3
ผู้แต่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคนของโลก
เลขเรียก920.02
ผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช,พล.ต.ม.ร.ว.
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชวน หลีกภัย เสาเอกประชาธิปไตย ไม้ค้ำยันประชาธิปัตย์
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งชรินทร์ แช่มสาคร
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์พิมพ์ดีการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.พนัส สิมะเสถียร
เลขเรียก923.3
ผู้แต่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่อง44 ชีวประวัติผู้นำของโลก
เลขเรียก920
ผู้แต่งทวีป วรดิลก
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์อักษรวัฒนา
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องร้อยใจไทยภักดี พระบรมราชจักรีวงศ์
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกษัตริย์ยอดกตัญญู
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งพิเศษ ทองคำ
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติ2. กษัตริย์ยอดกตัญญู
สำนักพิมพ์บุญศิริการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชีวิตฉันมหัศจรรย์ทุกวัน
เลขเรียก920.71
ผู้แต่งปราโมทย์ จันทร์เรือง
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติ2. การเล่าเรื่อง
สำนักพิมพ์มีคุณ
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่
เลขเรียก920.02
ผู้แต่งวิจิตรวาทการ, พล ต. หลวง
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติ2. ความสำเร็จ
สำนักพิมพ์แปลน พริ้นท์ติ้ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องความสุขของพระมหากษัตริย์
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งปารเมศร์ รัชไชยบุญ
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติ2. ความสุข - - พระมหากษัตริย์
สำนักพิมพ์ออฟเซ็ท
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง{34}กษัตริย์นักพัฒนา{34} จอมปราชญ์แห่งดินและน้ำ เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พ.ศ. 2549
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติ2. จอมปราชญ์แห่งดินและน้ำ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสยามรัฐวัฒนา ใต้ฟ้าพระสยามินทร์
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติ2. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึกลับเจ้าชายวิลเลียม & แฮร์รี
เลขเรียก923.142
ผู้แต่งวรสิริยุตต์
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติ2. เจ้าชายวิลเลียม
สำนักพิมพ์ชบา พับลิชชิ่ง เวิร์กส
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคดีดัง 5 นายกรัฐมนตรี
เลขเรียก923.2
ผู้แต่งบุญร่วม เทียมจันทร์
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติ2. นายกรัฐมนตรี - - ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์อนิเมทกรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอยู่ง่ายๆ ให้อายุยืนโดยคุณหมอ 100 ปี
เลขเรียก926.13
ผู้แต่งฮิโนะฮะระ,ชิเงะอะกิ
ฉวีวงศ์ อัศวเสนา ,แปล
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติ2. ปรัชญา - - การดำเนินชีวิต,3. ผู้สูงอายุ - - การดำเนินชีวิต,4. คุณภาพชีวิต
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องป๋วย อึ๊งภากรณ์ {34}แบบอย่างข้าราชการไทย{34}
เลขเรียก923.2
ผู้แต่งป๋วย อึ๊งภากรณ์
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติ2. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ระลึก งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉลองราชธานี 220 ปี กรุงรัตนโกสิทร์
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งพิเศษ ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติ2. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระเจ้าแผ่นดิน ร. 9
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติ2. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติ2. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-
สำนักพิมพ์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคนพิการไทย ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ทรงครองราชย์
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสุริยัน หมอนหยอง อริยวงศ์โสภณ
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติ2. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-,3. การครองราชย์ 60 ปี
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทรงเป็นแรงบันดาลใจ
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งกองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติ2. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิจ
สำนักพิมพ์ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง3 หญิงแกร่ง แห่งความเป็นผู้นำ
เลขเรียก923.2593
ผู้แต่งถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติ2. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร,3. นลินี ทวีสิน,4. ฐิติมา ฉายแสง
สำนักพิมพ์ปราชญ์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศรีสวรินทิรานุสรณีย์ น้อมรำลึกถึงสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติ2. ศรีสวรินทิรานุสรณีย์
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ระลึกในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานสัมมนาวิชาการเทิดพระเกียรติ 150 ปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ องค์เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติ2. สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์
สำนักพิมพ์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องดีที่เลือกเกิดไม่ได้
เลขเรียก920.71
ผู้แต่งอัมพร วัฒนวงศ์
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติ2. อัมพร วัฒนวงศ์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำให้การของคนถูกผ่าตัดหัวใจบายพาส
เลขเรียก920.71
ผู้แต่งเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว
หัวเรื่อง1. เตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว2. ชีวประวัติ,3. โรคหัวใจ
สำนักพิมพ์คลินิกสุขภาพ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทักษิณอัศวินผู้ฆ่าตัวเอง
เลขเรียก923.2
ผู้แต่งกองบรรณาธิการมติชน-ประชาชาติธุรกิจ
หัวเรื่อง1. ทักษิณ ชินวัตร, พ.ต.ท.ดร. - - ชีวประวัติ2. รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร - - การบริหารประเทศ
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
เลขเรียกอ 929.709593
ผู้แต่งสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- - - ชีวประวัติ2. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- - - พระราชกรณียกิ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบุคคลในตำนานสังคมไทย
เลขเรียก920.095
ผู้แต่งวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
หัวเรื่อง1. ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึกคำ บันทึกคน 2
เลขเรียก920.71
ผู้แต่งประสาน อิงคนันท์
หัวเรื่อง1. ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์พิมพ์บรูพา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึกคำ บันทึกคน 1
เลขเรียก920.059
ผู้แต่งทีวีบูรพา
หัวเรื่อง1. ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์พิมพ์บรูพา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องต้นตระกูลเจ้าเมือง สายสกุล ณ ในเมืองสยาม
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งกัลยา เกื้อตระกูล
หัวเรื่อง1. ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึกคำ บันทึกคน 2
เลขเรียก920.72
ผู้แต่งทีวีบูรพา
หัวเรื่อง1. ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์ภาพพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชีวิตและงาน บุคคลสำคัญของไทย
เลขเรียก920.059
ผู้แต่งวิโรจน์ ไตรเพียร
หัวเรื่อง1. ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์คลังศึกษา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผู้คนใกล้สูญพันธุ์
เลขเรียก920.72
ผู้แต่งสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
หัวเรื่อง1. ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์พิมพ์บรูพา
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพลเมืองของความเศร้า
เลขเรียก920.72
ผู้แต่งสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
หัวเรื่อง1. ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์พิมพ์บรูพา
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสดุดีบุคคลสำคัญ
เลขเรียก920.059
ผู้แต่งสำนักงานเสริมเสร้างเอกลักษณะของชาติ
หัวเรื่อง1. ไทย - - ชีวประวัติ2. ไทย - - กษัตริย์และผู้ครองนคร,3. ขุนนาง - - ไทย
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชายชาวสยาม
เลขเรียก920.71
ผู้แต่งเอนก นาวิกมูล
หัวเรื่อง1. ไทย - - ชีวประวัติ2. บุรุษ - - ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง9 แผ่นดิน ของการปฏิรูประบบราชการ
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์, 2325-2. ไทย -- กษัตริย์และผู้ครองนคร,3. ไทย -- ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ย้อนรอยปฏิวัติ
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งมนตรี แสนสุข
หัวเรื่อง1. นักการเมือง - - ชีวประวัติ2. ปุรชัย เปี่ยมสมบูรณ์
สำนักพิมพ์อนิเมทกรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง30 นักประดิษฐ์กับชีวิตนอกกรอบ
เลขเรียก926
ผู้แต่งโคลเลอร์, เจเรอมี
นรา สุภัคโรจน์, แปล
หัวเรื่อง1. นักประดิษฐ์ -- ชีวประวัติ2. นักประดิษฐ์ - -รายชื่อ - - ชีวิตและผลงาน
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลายชีวิต ของ สิปปนนท์ เกตุทัต
เลขเรียก928.959
ผู้แต่งกองทุน ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต
หัวเรื่อง1. นักประพันธ์ -- ไทย -- ชีวประวัติ2. สิปปนนท์ เกตุทัต
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนักวิจัยยอดเยี่ยม สวทช. ทุนและรางวัลส่งเสริมวิชาชีพนักวิจัย
เลขเรียก001.44
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. นักวิจัย - - ไทย - - รางวัล2. นักวิจัย - - ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง50 บุคคลผู้เปลี่ยนแปลงโลก
เลขเรียก925
ผู้แต่งป้าเวนดี้
หัวเรื่อง1. นักวิทยาศาสตร์ - - ชีวประวัติ2. นักประดิษฐ์
สำนักพิมพ์ซันไชล์ด
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมประวัตินายกรัฐมนตรี และ ประวัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย 2531
เลขเรียก923.2
ผู้แต่งพรรณประภา อินทรวิทยานันท์ , บรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. นายกรัฐมนตรี - - ไทย - - ชีวประวัติ2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร - - ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2531
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกว่าจะเป็นนายพล (ก้าวแรก)
เลขเรียก923.5
ผู้แต่งบัญชร ชวาลศิลป์
หัวเรื่อง1. บัญชร ชวาลศิลป์, พล.อ. - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้ ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก927.814
ผู้แต่งบัณฑิต อึ้งรังษี
หัวเรื่อง1. บัณฑิต อึ้งรักษี - - ชีวประวัติ2. วาทยากร - - ชีวประวัติ,3. วาทยากร - - ไทย
สำนักพิมพ์อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMarilyn
เลขเรียก128
ผู้แต่งCahill Marie
หัวเรื่อง1. บุคคล - - ชีวประวัติ2. Marilyn
สำนักพิมพ์Slovenia
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประกาศเกียรติคุณบุคคลและหน่วยงานดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช 2544 เล่มที่ 14
เลขเรียก920.02
ผู้แต่งสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
หัวเรื่อง1. บุคคล - - ชีวประวัติ2. โครงการศิปปินแห่งชาติ,3. บุคคลดีเด่น - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง77 คนดัง สร้างพลังใจสู่ความสำเร็จ
เลขเรียก920.02
ผู้แต่งปาร์กซองชอล
หัวเรื่อง1. บุคคล - - ชีวประวัติ2. บุคคลสำคัญ
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคนไทยดีเด่นระดับโลก
เลขเรียก920.059
ผู้แต่งประกาศ วัชราภรณ์
หัวเรื่อง1. บุคคลดีเด่น - - ชีวประวัติ2. ชีวประวัติ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอ็กซ์กะราช
เลขเรียก927.917
ผู้แต่งเอกราช เก่งทุกทาง
หัวเรื่อง1. บุคคลในวงการโทรทัศน์ - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกรรมกรข่าว สรยุทธ สุทัศนะจินดา
เลขเรียก927.91
ผู้แต่งสรยุทธ สุทัศนะจินดา
หัวเรื่อง1. บุคคลในวงการโทรทัศน์ - - ชีวประวัติ2. นักข่าว - - ไทย,3. สื่อมวลชน - - ไทย
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องกรรมกรข่าว 2 งานรับเหมา
เลขเรียก927.917
ผู้แต่งสรยุทธ สุทัศนะจินดา
หัวเรื่อง1. บุคคลในวงการโทรทัศน์ - - ชีวประวัติ2. สรยุทธ สุทัศนะจินดา
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายจากผู้นำ = Letters from Leaders
เลขเรียก920.02
ผู้แต่งดอร์มานน์,เฮนรี โอ
นุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี,แปล
หัวเรื่อง1. บุคคลสำคัญ - - ชีวประวัติ2. คำคม
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง10 บุรุษผู้เปลี่ยนแปลงโลก = People who changed the World
เลขเรียก920
ผู้แต่งดาณุภา ไชยพรธรรม
หัวเรื่อง1. บุคคลสำคัญ -- ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์แพรธรรม
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฝรั่งบันทึกสยาม
เลขเรียก959.3023
ผู้แต่ง เริงวุฒิ มิตรสุริยะ
หัวเรื่อง1. บุคคลสำคัญ -- ชีวประวัติ2. ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงศรีอยุธยา,1893-2310,3. ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ ยิปซี
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง28 อัจฉริยะผู้พลิกโลก
เลขเรียก920
ผู้แต่งริกบี,ไรเมอร์
รุ่งกานต์ รุจิวรางกุล,แปล
หัวเรื่อง1. บุคคลสำคัญ2. ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์เนชั่น บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องBorn to Fight {34}อาปัง...คนสู้ชีวิต{34}
เลขเรียก920
ผู้แต่งอนันต์ เดชอนันตชาติ
หัวเรื่อง1. บุรุษ - - ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์เอส เอ็น พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึกโลก ฉบับรวมเล่ม 1-2
เลขเรียก909
ผู้แต่งคอสมอส,เรียบเรียง
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์โลก - - สารานุกรม2. บุคคลสำคัญ -- ชีวประวัติ,3. เหตุการณ์ของโลก
สำนักพิมพ์ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006){44}
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครูการเมือง มิใช่เท้าราน้ำ
เลขเรียก923.253
ผู้แต่งปรีดา พัฒนถาบุตร
หัวเรื่อง1. ปรีดา พัฒนถาบุตร - - ชีวประวัติ2. นักการเมือง - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องท่านผู้ว่าการป๋วย
เลขเรียก923.3593
ผู้แต่งธนาคารแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. ป๋วย อึ๊งภากรณ์, 2459-252. ,3. ธนาคารแห่งประเทศไทย,4. นักเศรษฐศาสตร์ -- ชีวประวัติ,5. ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ, 2540-
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวีถีผู้นำกับเส้นทางสู่ความยิ่งใหญ่ระดับโลก
เลขเรียก923.2
ผู้แต่งบรรพต กำเนิดศิริ
หัวเรื่อง1. ผู้นำ - - ชีวประวัติ2. นักการเมือง - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์อนิเมทกรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2542
เลขเรียก373.12
ผู้แต่งสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. ผู้บริหาร - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องจากสาวโรงงานสู่ตำแหน่งผู้พิพากษา
เลขเรียก923.4593
ผู้แต่งลัดดาวรรณ หลวงอาจ
หัวเรื่อง1. ผู้พิพากษาสตรี2. ผู้พิพากษา - - ชีวประวัติ,3. ความสำเร็จ
สำนักพิมพ์อมรินทร์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตามรอยพระพุทธเจ้า
เลขเรียก294.363
ผู้แต่งพาโนรามา
หัวเรื่อง1. พระพุทธเจ้า - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์แพรวสำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอัตตโนประวัติ พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ : ลายมือหนังสือธรรมของพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วงศ์ธรรมยุตในภาคอีสาน วัดถ้ำขาม
เลขเรียก922.943
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์), 2445-252. ,3. สงฆ์ -- ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตำนานอาจารย์ดูลย์
เลขเรียก922.9
ผู้แต่งนามกาย
หัวเรื่อง1. พระอาจารย์ดูลย์ อุตโล2. สงฆ์ - - ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเล่าไว้เมื่อวัยสนธยา : อัตชีวประวัติของพุทธทาสภิกขุ
เลขเรียก922.943
ผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ, พระ
หัวเรื่อง1. พุทธทาสภิกขุ2. สวนโมกขพลาราม,3. สงฆ์ - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2. ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องจอมทัพไทยกับกองทัพอากาศ
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งกองทัพอากาศ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระ, - - ชีวประวัติ2. กองทัพอากาศ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : พระราชประวัติ
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลกระแสพระราชดำรัสและบรมราชโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งชม ธีระสานต์
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ - - ชีวประวัติ2. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470 - - พระบรมราโชวาท,3. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470 - - พระบรมราโชวาท
สำนักพิมพ์สัตยการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมหัศจรรย์ชีวิต...มยุรา เศวตศิลา
เลขเรียก920.72
ผู้แต่งวรินทร์ธรา
หัวเรื่อง1. มยุรา เศวตศิลา2. นักแสดง -- ชีวประวัติ,3. การดำเนินชีวิต - - เศรษฐกิจพอเพียง
สำนักพิมพ์มยุราสำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมาเคียแวลลี เจ้าทฤษฎีการเมืองสมัยใหม่
เลขเรียก320.01
ผู้แต่งอังเกอร์, ไมลส์ เจ.
ศิริรัตน์ ณ ระนอง, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. มาเคียแวลลี, นิกโกเลาะ, 1469-152. ,3. การเมือง -- ปรัชญา,4. นักปรัชญาสมัยโบราณ -- ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนิยายชีวิตในวังสระปทุม
เลขเรียก920.72
ผู้แต่งระทวย(จักรพันธุ์)วีระแกล้ว
หัวเรื่อง1. ระทวย(จักรพันธุ์)วีระแกล้ว - - ชีวประวัติ2. วังสระปทุม
สำนักพิมพ์นิตยสารแพรว
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องเฉลิมพระยศเจ้านาย ฉบับมีพระรูป
เลขเรียก929.7
ผู้แต่งพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
หัวเรื่อง1. ราชวงศ์จักรี - - ทำเนียบนาม2. ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องเฉลิมพระยศเจ้านาย
เลขเรียก929.7
ผู้แต่งกองทัพเรือ
หัวเรื่อง1. ราชวงศ์จักรี2. ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระอัครมเหสี พระบรมราชินี พระชายานารี เจ้าจอมมารดา และเจ้าจอม ในรัชกาลที่ 1 - 7
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งกัลยา เกื้อตระกูล
หัวเรื่อง1. ราชินี - - ไทย - - ชีวประวัติ2. เจ้าจอมมารดา - - ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์ยิปซี
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลินคอล์น ยอดนักประชาธิปไตย
เลขเรียก973.7092
ผู้แต่งณรงค์ สินสวัสดิ์
หัวเรื่อง1. ลินคอล์น อับราฮัม ค.ศ.1809-182. ,3. ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์แม็ค
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมองชีวิตผ่านมะเร็ง
เลขเรียก927.917
ผู้แต่งวรฑา วัฒนะชยังกูร
หัวเรื่อง1. วรฑา วัฒนะชยังกูร2. บุคคลในวงการโทรทัศน์ - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง
เลขเรียก922.4
ผู้แต่งมหาธีรนาถ อคคธีโร
หัวเรื่อง1. สงค์ - - ชีวประวัติ2. หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท
สำนักพิมพ์ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมงคลข่าวสด สุดยอดพระเกจิ
เลขเรียก294.366
ผู้แต่งกองบรรณาธิการข่าวสด
หัวเรื่อง1. สงฆ์ - - เกจิ บัญชีราชชื่อ2. สงฆ์ - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสตรีโลกจารึก
เลขเรียก920.72
ผู้แต่งสุพัตรา แซ่ลิ่ม
หัวเรื่อง1. สตรี - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์Feel good
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหญิงชาวสยาม
เลขเรียก920.72
ผู้แต่งเอนก นาวิกมูล
หัวเรื่อง1. สตรี - - ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (ฯพณฯ พินิจ จารุสมบัติ) กับ ผลงานด้านการพัฒนากิจการพาณิชยนาวี
เลขเรียก927.3
ผู้แต่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม
หัวเรื่อง1. สถาปนิก -- ไทย -- ชีวประวัติ2. พินิจ จารุสมบัติ
สำนักพิมพ์กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพลิกชีวิต...จากหายนะ...สู่ความสำเร็จ
เลขเรียก920
ผู้แต่งสมคิด ลวางกูร
หัวเรื่อง1. สมคิด ลวางกูร - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์โปร-วิชั่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุยนอกสนาม
เลขเรียก070.43
ผู้แต่งสรยุทธ สุทัศนะจินดา
หัวเรื่อง1. สรยุทธ สุทัศนะจินดา2. บุคคลในวงการโทรทัศน์ - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์นิตยสารแพรว
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จพระนางเรือล่ม
เลขเรียก920.72
ผู้แต่งณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม
หัวเรื่อง1. สุนันทากุมารีรัตน์, สมเด็จพระนางเจ้า, 2403-242. ,3. ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าแผ่นดินสอนลูก
เลขเรียก920.71
ผู้แต่งสุเมธ ตันติเวชกุล
หัวเรื่อง1. สุเมธ ตันติเวชกุล - - ชีวประวัติ2. การดำเนินชีวิต - - เศรษฐกิจพอเพียง
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความสำเร็จไม่มีข้อยกเว้น
เลขเรียก923.2593
ผู้แต่งสุรินทร์ พิศสุวรรณ
หัวเรื่อง1. สุรินทร์ พิศสุวรรณ2. นักการเมือง - - ชีวประวัติ,3. ความสำเร็จ
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMy Life As A Suharit
เลขเรียก923.8593
ผู้แต่งสุหฤท สยามวาลา
หัวเรื่อง1. สุหฤท สยามวาลา - - ชีวประวัติ2. นักธุรกิจ
สำนักพิมพ์springbooks
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเจ้านายเล็กๆ - ยุวกษัตริย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระ, 2466-
หัวเรื่อง1. อานันทมหิดล, พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา, 2468-242. ,3. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-,4. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์ซิลค์เวอร์ม บุคส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องสมมติ ในอดีต อำนวย วีรวรรณ
เลขเรียก923.8
ผู้แต่งอำนวย วีรวรรณ
หัวเรื่อง1. อำนวย วีรวรรณ - - ชีวประวัติ2. นักบริหาร - - ไทย,3. ข้าราชการพลเรือน - - ไทย
สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแกะรอย ไอน์สโตน์ ชีวิด ผลงาน และความสำเร็จ
เลขเรียก925
ผู้แต่งศักดา ศิริพันธุ์
หัวเรื่อง1. ไอน์สไตน์2. นักวิทยาศาสตร์ - - ชีวประวัติ,3. วิทยาศาสตร์
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม