กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ซี (ภาษาคอมพิวเตอร์). พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือโปรแกรมภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น
เลขเรียก005.13
ผู้แต่งวิทยา เรืองพรวิสุทธิ์
หัวเรื่อง1. ซี (ภาษาคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยเทอร์โบซี
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งมนตรี พจนารถถลาวัลย์
หัวเรื่อง1. ซี (ภาษาคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์เอช-เอน การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2521
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาและการโปรแกรม C
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งเคอร์นิกแฮน, ไบรอัน ดับบลิว.
หัวเรื่อง1. ซี (ภาษาคอมพิวเตอร์)2. ภาษาคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการโปรแกรม ภาษา C
เลขเรียก005.13
ผู้แต่งดวงแก้ว สวามิภักดิ์
หัวเรื่อง1. ซี (ภาษาคอมพิวเตอร์)2. ภาษาคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2532
จำนวน 2 เล่ม