กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ญี่ปุ่น - - การค้าระหว่างประเทศ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการเจรจาการค้าของญี่ปุ่น จากการแก้ไขข้อพิพาทสู่ FTA
เลขเรียก382.71
ผู้แต่งกิตติ ประเสริฐสุข
หัวเรื่อง1. การค้าเสรีและการคุ้มครอง2. การค้าระหว่างประเทศ,3. ญี่ปุ่น - - การค้าระหว่างประเทศ
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม