กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ฐานข้อมูล. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องระบบฐานข้อมูล : Database system
เลขเรียก005.74
ผู้แต่งสมจิตร อาจอินทร์
หัวเรื่อง1. การจัดการฐานข้อมูล2. ฐานข้อมูล,3. การออกแบบฐานข้อมูล
สำนักพิมพ์ขอนแก่นการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฐานข้อมูลห้องปฎิบัติการสอบเทียบปี 2544 : โครงการภายใต้แผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ระยะที่ 2
เลขเรียก025.52
ผู้แต่งฝ่ายพัฒนาวิสาหกิจสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ฐานข้อมูล
สำนักพิมพ์ฝ่ายพัฒนาวิสาหกิจสถาบันมาตรสิทยาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม