กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ณัฐยา สินตระการผล. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องFedEx Delivers วิถีแห่งผู้นำ
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งณัฐยา สินตระการผล
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ณัฐยา สินตระการผล
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม