กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ดาวเทียม - - ข้อมูล. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องจากห้วงอวกาศสู่พื้นแผ่นดินไทย พ.ศ. 2546
เลขเรียก526.9
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
หัวเรื่อง1. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล - - ไทย2. เทคโนโลยีอวกาศ,3. ดาวเทียม - - ข้อมูล,4. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
สำนักพิมพ์สยาม เอ็ม แอนด์ บี พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมธีออส
เลขเรียก333.7
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
หัวเรื่อง1. ดาวเทียม - - ข้อมูล2. ดาวเทียม - - การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล,3. ทรัพยากรธรรมชาติ
สำนักพิมพ์สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม