กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ดีเบส 3 พลัส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเรียน dBASE III PLUS ด้วยตนเอง
เลขเรียก005.75
ผู้แต่งประพัฒน์ อุทโยภาศ
หัวเรื่อง1. ดีเบส 3 พลัส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์เอช-เอน การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้งาน dBASE III/III Plus
เลขเรียก005.75
ผู้แต่งอัครเสน สมุทรผ่อง
หัวเรื่อง1. ดีเบส 3 พลัส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม