กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ตำรวจ - - กฎหมายระเบียบข้อบังคับ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามหลักสิทธิมนุยชน
เลขเรียก363.23
ผู้แต่งคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ตำรวจ - - คู่มือ2. ตำรวจ - - กฎหมายระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม