กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ตำรวจ - - บทบาทและหน้าที่. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องตำรวจยุคใหม่ หัวใจคือประชาชน
เลขเรียก363.22
ผู้แต่งพงศพัศ พงษ์เจริญ
หัวเรื่อง1. ตำรวจ - - บทบาทและหน้าที่2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม