กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ตำรวจ. พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องประเมินผลการปรับโครงสร้างกรมตำรวจ
เลขเรียก363.2
ผู้แต่งสมบัติ ธำรงธัญวงศ์
หัวเรื่อง1. กรมตำรวจ - - การจัดส่วนราชการ2. กรมตำรวจ,3. ตำรวจ
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทำลายตำรวจ สร้างรัฐทหาร
เลขเรียก363.2
ผู้แต่งป๋วย ใจไทย
หัวเรื่อง1. ตำรวจ2. ข้าราชการตำรวจ
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอุดมคติและจริยธรรมตำรวจหลักการและประสบการณ์
เลขเรียก363.2
ผู้แต่งปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
หัวเรื่อง1. ตำรวจ2. จรรยาบรรณตำรวจ
สำนักพิมพ์สหายบล็อก และการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อเสนอเบื้องต้นในการพัฒนาระบบงานตำรวจ
เลขเรียก353.36
ผู้แต่งคณะกรรมการพัฒนาระบบงานดำรวจ กระทรวงยุติธรรม
หัวเรื่อง1. ตำรวจ2. ตำรวจ - - การพัฒนาระบบงาน
สำนักพิมพ์คณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจ กระทรวงยุติธรรม
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหมวดตี้
เลขเรียก363.22
ผู้แต่ง กฤตติกุล บุญลือ
หัวเรื่อง1. ตำรวจ2. ตำรวจ - - ไทย - - ชีวิประวัติ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม