กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ทรัพย์สิน พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคำอธิบาย กฎหมายลักษณะทรัพย์
เลขเรียก346.04
ผู้แต่งบัญญัติ สุชีวะ
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ทรัพย์สิ2. กฎหมายลักษณะทรัพย,3. ทรัพย์ - - กฎหมายแพ่งและพาณิชย,4. ทรัพย์สิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคั,5. ทรัพย์สิน - - กฎหมา,6. อสังหาริมทรัพย,7. สังหาริมทรัพย
สำนักพิมพ์พลสยาม พริ้นติ้ง ประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พุทธศักราช 2530
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งยืนหยัด ใจสมุทร
หัวเรื่อง1. การเวนคืนที่ดิ2. กฎหมายที่ดิ,3. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ทรัพย์สิ,4. อสังหาริมทรัพย
สำนักพิมพ์นิติธรรม : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
เลขเรียกรายงานประจำปี 352.5
ผู้แต่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
หัวเรื่อง1. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ - - รายงานประจำป2. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ - - การบริหา,3. ทรัพย์สิ,4. ทรัพย์สินส่วนบุคค,5. ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย
สำนักพิมพ์ดาวกฤษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม