กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ทรัพย์สินทางปัญญา พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องทรัพย์สินทางปัญญากับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Intellectual Property and the Use of Information Technology
เลขเรียก341.758
ผู้แต่งศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักกฎหมาย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หัวเรื่อง1. ทรัพย์สินทางปัญญ2. เทคโนโลยีสารสนเท,3. Intellectual Propert
สำนักพิมพ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม