กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ทักษิณ ชินวัตร, 2492 - - ผลงาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องนายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ทักษิณ ชินวัตร, 2492 - - ผลงาน2. ไทย - - การเมืองการปกครอง
สำนักพิมพ์เอ.พี. กราฟิค ดีไซน์ และการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนายกฯ ทักษิณ คุยกับประชาชน
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ทักษิณ ชินวัตร, 2492 - - ผลงาน2. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์ไอเดีย สแควร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องนายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน...เล่ม 9
เลขเรียก320.95
ผู้แต่งสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง2. ทักษิณ ชินวัตร, 2492 - - ผลงาน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม