กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ที่ดิน -- หนังสือรับรอง (น.ส. 3). พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัย เรื่อง ปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน : ศึกษาเฉพาะกรณีเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์โดยคลาดเคลื่อนหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
เลขเรียก346.0438
ผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต. กองวิจัยและวางแผน
หัวเรื่อง1. โฉนด2. ที่ดิน -- หนังสือรับรอง (น.ส. 3),3. ที่ดินของรัฐ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต. กองวิจัยและวางแผน
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 2 เล่ม