กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ที่ราชพัสดุ - - ปัญหา. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการดำเนินโครงการรัฐเอื้อราษฎร์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
เลขเรียก
ผู้แต่งจงรัก บุญทันเสน
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - ปัญหา,3. โครงการรัฐเอื้อราษฎร์,4. สำนักงานธนารักษ์จังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ราชพัสดุกับการพัฒนาจังหวัด : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ - - ปัญหา2. ที่ราชพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. ที่ราชพัสดุ -- การบริหาร
สำนักพิมพ์สุพัตราการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม