Main Back

Search ที่อยู่อาศัย. Resualt 13 Items

Titleขบวนการเพิ่มพลังชุมชนและสังคม
CallNumber307.336
Authorสำนักงานกองทุนเพื่อสังคม
Subject1. คนจนในเมือง -- ที่อยู่อาศัย2. ที่อยู่อาศัย -- แง่เศรษฐกิจ,3. ชุมชนแออัด
Publishสำนักงานกองทุนเพื่อสังคม
YearOfPrint2546
Result 1 items.
Titleผู้อยู่อาศัยกับโอกาสในการพัฒนาที่ดินราชพัสดุชุมชนซอยพิพัฒน์ 2 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
CallNumber
Authorอมรรัตน์ ก่ำพลบ
Subject1. ที่อยู่อาศัย2. การพัฒนาชุมชน - - บางรัก
Publishจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleซื้อ-ขายบ้านเพื่อการลงทุน
CallNumber333.3
Authorอนุชา กุลวิสุทธิ์
Subject1. ที่อยู่อาศัย2. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์,3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Publishพิมพ์ดีการพิมพ์
YearOfPrint2554
Result 1 items.
Titleที่ดิน เล่น ลงทุน ทำเงิน และหากำไรอย่างชาญฉลาด
CallNumber333.33
Authorอนุชา กุลวิสุทธิ์
Subject1. ที่อยู่อาศัย2. การลงทุนอสังหาริมทรัพย์,3. การบริหาร
Publishโรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987)
YearOfPrint2549
Result 2 items.
Titleบ้านและการต่อเติม ฉบับปรับปรุง
CallNumber728
Author ศักดา ประสานไทย
Subject1. ที่อยู่อาศัย2. บ้าน,3. สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย
Publishบ้านและสวน
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleทำเมืองให้น่าอยู่ได้อย่างไร
CallNumber728.30
Authorการเคหะแห่งชาติ
Subject1. ที่อยู่อาศัย2. บ้านจัดสรร
Publishการเคหะแห่งชาติ
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการจัดการศูนย์บ้านพักราชการ กระทรวงการคลัง : กรณีศึกษาศูนย์บ้านพักจังหวัดกาญจนบุรี
CallNumber
Authorศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
Subject1. ที่อยู่อาศัย2. อาคารชุด
Publishจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleอสังหาฯ ช่วยชาติ
CallNumber333.33
Authorโสภณ พรโชคชัย
Subject1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์2. อสังหาริมทรัพย์,3. ที่อยู่อาศัย
Publishมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleภูมิปัญญาชาวบ้านสู่งานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
CallNumber728.6
Authorสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
Subject1. บ้าน2. ที่อยู่อาศัย,3. สถาปัตยกรรม,4. ที่อยู่อาศัย -- การออกแบบ,5. สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย
Publishสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
YearOfPrint2553
Result 1 items.
Titleคู่มือการสร้างบ้านดินและบ้านฟาง
CallNumber693.2
Authorมีนา คงรักดี,บรรณาธิการ
Subject1. บ้านดิน -- การออกแบบและการสร้าง2. บ้านฟาง - - การออกแบบและการสร้าง,3. ที่อยู่อาศัย,4. การสร้างบ้าน - - คู่มือ
Publishวี.ที.เอส.บุ๊คเซ็นเตอร์
YearOfPrint255.?
Result 1 items.
Titleฮวงจุ้ย แก้ไขสิ่งปลูกสร้างให้ถูกหลักเพื่อสิริมงคลของผู้อาศัย
CallNumber133.3
Authorเบญจธรรม รักษ์ธรรม,เรียบเรียง
Subject1. ฮวงจุ้ย2. ที่อยู่อาศัย
Publishต้นธรรม
YearOfPrint2557
Result 1 items.
Titleฮวงจุ้ยบ้านดีเสริมบารมี โชคลาภ
CallNumber113.3337
Authorปารมี ธัญพานทรัพย์
Subject1. ฮวงจุ้ย2. พยากรณ์,3. ที่อยู่อาศัย
PublishFeel good
YearOfPrint2557
Result 1 items.
Titleบ้านรวยด้วยฮวงจุ้ย
CallNumber133.3
Authorพงศ์สดายุ นาคทอง
Subject1. ฮวงจุ้ย2. พยากรณ์,3. ที่อยู่อาศัย,4. บ้าน
Publishฐานการพิมพ์
YearOfPrint2550
Result 1 items.