กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ทุนนิยม. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์ใหม่ของชาติกับเศรษฐกิจการเมืองภาคประชาชนในยุคทุนนิยมโลกาภิวัฒน์
เลขเรียก335
ผู้แต่งวิวัฒน์ชัย อัตถากร
หัวเรื่อง1. เศรษฐศาสตร์การเมือง2. ทุนนิยม,3. โลกาภิวัฒน์
สำนักพิมพ์มูลนิธิ 14 ตุลา
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสยาม ปะทะ โลกาภิวัตน์ = Siam vs globalization : เบื้องลึกแท้จริงในปมขั้วความขัดแย้งของรัฐไทย
เลขเรียก303.4
ผู้แต่งเรืองยศ จันทรคีรี
หัวเรื่อง1. สื่อมวลชน2. ทุนนิยม,3. โลกาภิวัตน์,4. เทคโนโลยี,5. ไทย - - ภาวะทางสังคม,6. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สถาบันสุวรรณภูมิอภิวัฒน์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม