กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ธนาคารและการธนาคาร - - ไทย - - การบริหาร. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการเงินการธนาคารสำหรับนักการธนาคารไทย
เลขเรียก332.1
ผู้แต่งสิริวุทธิ์ เสียมภักดี
หัวเรื่อง1. การเงิน2. ธนาคารและการธนาคาร - - ไทย - - การบริหาร,3. สถาบันการเงิน
สำนักพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอราวัณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Fall of Thai Banking
เลขเรียก332.1
ผู้แต่งวิรัตน์ แสงทองคำ
หัวเรื่อง1. ธนาคารและการธนาคาร - - ไทย - - การบริหาร2. ธนาคารศรีนคร - - ประวัติ,3. ธนาคารและการธนาคาร - - ไทย - - การรวมกิจการ,4. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ - - 2540
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม