กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ธุรกิจ - - การเงิน. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการเงินธุรกิจ
เลขเรียก658.15
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. การเงินธุรกิจ2. งบประมาณลงทุน,3. ธุรกิจ - - การเงิน
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องFISH ! TALES
เลขเรียก650.13
ผู้แต่งลันเดน, สตีเฟน ซี.
หัวเรื่อง1. ความสำเร็จทางธุรกิจ2. การจัดการธุรกิจ,3. ธุรกิจ - - การเงิน
สำนักพิมพ์เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม