กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ธุรกิจ _ _การบริหาร. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง7 เซียนซีอีโอ BEST CEOs
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งเจฟฟรีย์ เอ. เครมส์
นาถกมล บุญรอดพานิช , ผู้แปล
หัวเรื่อง1. นักธุรกิจ2. การจัดการธุรกิจ,3. ธุรกิจ _ _การบริหาร,4. ผู้บริหารระดับสูง - - สหรัฐอเมริกา - - การศึกษาเฉพาะกรณี,5. ผู้นำ - - สหรัฐอเมริกา - - การศึกษาเฉพาะกรณี
สำนักพิมพ์เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม