กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ธุรกิจขนาดกลาง - - การจัดการ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเกาะติดกระดาน mai
เลขเรียก658
ผู้แต่งสิริพร สงบธรรม
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ธุรกิจขนาดกลาง - - การจัดการ,3. การลงทุน - - ไทย
สำนักพิมพ์สยาม เอ็ม แอนด์ บี พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม