กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ธุรกิจ. พบจำนวนทั้งสิ้น 20 รายชื่อ

ชื่อเรื่องM B A ว่าด้วยกลยุทธ์
เลขเรียก658
ผู้แต่งพอร์เตอร์, ไมเคิล อี.
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ - - รวมเรื่อง2. ธุรกิจ
สำนักพิมพ์เดอะ มาสเตอร์ เจอร์นัส
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องM B A {34}คน{34} กับ {34}ปัญญา{34} ทุนใหม่ของกิจการแห่งอนาคต
เลขเรียก658
ผู้แต่งพอร์เตอร์, ไมเคิล อี.
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ธุรกิจ
สำนักพิมพ์เดอะ มาสเตอร์ เจอร์นัส
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสร้างนวัตกรรมให้เป็น Core Competency
เลขเรียก658
ผู้แต่งสการ์ซินสกี้,ปีเตอร์
ณัฐยา สินตระการผล แปล
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ธุรกิจ
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องM B A {34}คน{34}
เลขเรียก658
ผู้แต่งมาสโลว์
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ธุรกิจ
สำนักพิมพ์เดอะ มาสเตอร์ เจอร์นัส
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปลาเล็กกินปลาใหญ่ : กลยุทธ์พลิกเกมการตลาด เพื่อต่อกรกับแบรนด์ผู้นำ
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งมอร์แกน, อาดัม
หัวเรื่อง1. การตลาด2. ธุรกิจ,3. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการธุรกิจร่วมสมัย
เลขเรียก650
ผู้แต่งผลิน ภูเจริญ
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ2. ธุรกิจ
สำนักพิมพ์Palin Phoocharoon
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาความเป็นไปได้ ธุรกิจอุตสาหกรรมส่งออกเซรามิก ประเภทของชำร่วยและเครื่องประดับ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพิชิต อัคราทิตย์
หัวเรื่อง1. เซรามิก - - ธุรกิจ2. พิชิต อัคราทิตย์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบริหารธุรกิจให้เจริญและมีคุณค่า
เลขเรียก650.1
ผู้แต่งโสภณ พรโชคชัย
หัวเรื่อง1. ธุรกิจ2. การบริหาร,3. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง7วิธีคิดที่ฉันน่าจะรู้ตั้งแต่วันแรกที่ทำธุรกิจ
เลขเรียก658.11
ผู้แต่งพรเลิศ อิฐฐ์
หัวเรื่อง1. ธุรกิจ
สำนักพิมพ์วีเลิร์น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องใช้เงินน้อยกว่าแต่รวยก่อน
เลขเรียก658.11
ผู้แต่งพรเลิศ อิฐฐ์, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. ธุรกิจ2. เจ้าของกิจการ,3. ธุรกิจขนาดย่อม
สำนักพิมพ์วีเลิร์น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCoach for Goal : กลยุทธ์พลิกชีวิต
เลขเรียก658
ผู้แต่งคม สุวรรณพิมล
หัวเรื่อง1. ธุรกิจ
สำนักพิมพ์พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการพัฒนาคลัสเตอร์ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
เลขเรียก650
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ธุรกิจ2. การแข่งขันทางการค้า
สำนักพิมพ์อุดมรัตน์การพิมพ์และดีไซน์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียน MBA ในสิบวัน
เลขเรียก658
ผู้แต่งกนลา สุขพานิช
หัวเรื่อง1. ธุรกิจ2. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือเจ้าของกิจการ
เลขเรียก658
ผู้แต่งคณิต พูนผล
หัวเรื่อง1. ธุรกิจ2. การบริหารธุรกิจ,3. การจัดการ
สำนักพิมพ์Dดี
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพลังสู่การเติบโตของธุรกิจ
เลขเรียก658
ผู้แต่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หัวเรื่อง1. ธุรกิจ2. ธุรกิจการค้า
สำนักพิมพ์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเปิดร้าน...ไม่อยากอย่างที่คิด
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งปนัดดา แสงธรรมชัย
หัวเรื่อง1. ธุรกิจ2. ร้านค้าปลีก,3. การตลาด
สำนักพิมพ์เกรท ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องKnowing the Chinese : ล้วงลึกธรรมเนียมการค้าจีน
เลขเรียก650
ผู้แต่งโชคชัย เดชศิริอุดม
หัวเรื่อง1. ธุรกิจการค้า2. จีน - - ธุรกิจ
สำนักพิมพ์สำนักธุรกิจสัมพันธ์
ปีที่พิมพ์2007
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเสนอให้ชนะ : Persuasive proposals and presentations
เลขเรียก808.066
ผู้แต่งเพียซ, ฮีทเทอร์
อำนาจ มังกรพันธุ์, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. ผู้นำเสนอทางธุรกิจ2. ธุรกิจ
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิจัยธุรกิจ (ฉบับปรุงใหม่)
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งศิริวรรณ เสรีรัตน์
หัวเรื่อง1. วิจัย - - ธุรกิจ
สำนักพิมพ์ธรรมสาร
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเวียดนามตลาดพันล้านที่น่าลงทุน
เลขเรียก650.1
ผู้แต่งพ. ประไพพงษ์
หัวเรื่อง1. เวียดนาม - - ธุรกิจ
สำนักพิมพ์บิสซี่เดย์
ปีที่พิมพ์2007
จำนวน 1 เล่ม