กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นฤภร มุขแจ้ง - - ผลงาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการจัดทำแผนปฎิบัติราชการกรมธนารักษ์ 4 ปี และแผนปฎิบัติราชการประจำปีตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของกรมธนารักษ์ประจำปีงบประมาณ 2552 และการถ่ายทอดเป้าหมายองค์กสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งนฤภร มุขแจ้ง
หัวเรื่อง1. การปฏิบัติงานราชการ2. นฤภร มุขแจ้ง - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กองแผนงาน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานเพื่อประเมินบุคคล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งนฤภร มุขแจ้ง
หัวเรื่อง1. นฤภร มุขแจ้ง - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล,3. คุณสมบัติของบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และจัดทำแผนผลิตและแผนจัดหาเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งนฤภร มุขแจ้ง
หัวเรื่อง1. นฤภร มุขแจ้ง - - ผลงาน2. การผลิตเหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์กองแผนงาน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำบทวิเคราะห์ผลการนำออกใช้เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ชนิด 10 บาท ในระบบเศรษฐกิจไทย
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งนฤภร มุขแจ้ง
หัวเรื่อง1. นฤภร มุขแจ้ง - - ผลงาน2. การผลิตเหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์กองแผนงาน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม